سخنرانی حجت کلاشی

به مناسبت ۲۱ آذر روز نجات آذربایجان در شهر هانوفر آلمان 🔹موضوع: اهمیت فرماندهی پادشاه و ارتش شاهنشاهی و نقش مردم آذربایجان و کردستان در این روز تاریخی 🔻برگزار کننده: حزب نهاد پادشاهی در اروپا ▪️تاریخ: شنبه ۱۸ آذر /۹ دسامبر ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی / ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران

بیشتر

موانع دستیابی خیزش ملی 1401 به اهداف خود

حجت کلاشی پرسشی که بعضاً طرح می‌شود این است که موانع دستیابی خیزش ملی به اهداف خود چه بود؟ تردیدی نیست که برخی نیروها در جریان خیزش ملی سنگ‌اندازی‌هایی کرده و رسانه‌هایی نظیر اینترناشنال نقش منفی ایفا کردند. اما مهمترین دلیل این بود که ما آماده نبودیم. البته این بدین معنا نیست که ما کوتاهی

بیشتر

افق رو به دنیای جدیدِ نظام پادشاهی مشروطه

حجت کلاشی برای ما غیر از بازگشت به قانون مشروطیت راه حل دیگری وجود ندارد. شعارهای دیگری که داده می‌شوند، در مورد رویاهاست. رویا بسیار خوب‌ست. اما تا کجا می‌توان به آنها جامۀ عمل پوشاند، مهم است. اصلاً جز یک راه پیش روی ما وجود ندارد و آن این است که؛ به همۀ وسوسه‌هایی که

بیشتر

ما یک انقلاب ملّی بیشتر نداریم!

انقلابی‌ علیه انقلاب 57! فرخنده مدرّس در خلال یک سالِ گذشته، با چالش دلیرانه و بی‌وقفۀ مردم ایران، روند فرسودگی و فروپاشی نظام اسلامی، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. این روزها در آستانۀ سالروز قتل مهسا، دخت ایران، در شهریور 1401، ما با سالگرد خیزشی همراهیم که، تنها فروزشی از جنبش ملی

بیشتر

اصول مبارزاتی «سازمان مشروطه ایران»

مبنای مبارزاتی و فعالیت سیاسی «سازمان مشروطه ایران» بازگشت به مشروطه است. این سازمان معتقد است که؛ انقلاب 57، انقلابی علیه دولت و ملت ایران و مبتنی بر نظرات و ایدئولوژی‌هایی بود که نظام پادشاهی مشروطه را هدف قرار داده بود، به این دلیل بود که مسئلۀ اصلی‌اش دولت ـ ملت ایران بود. و نهاد

بیشتر

28 امرداد ضدکودتایی بر علیه جبهه براندازان نظام مشروطه

حسین تاجیک تاریخ‌نگاری ایران از مشکلات جدی رنج می‌برد. این تاریخ‌نگاری در دوره باستان بیشتر بی‌توجه به منابع داخلی و مبتنی بر نگاه منابع خارجی و یونانی، آن‌ هم به واسطه ترجمه‌های دست چندم انجام شده است. در دوره‌ی معاصر نیز تاریخ‌نگاری ما عموما متأثر از ایدئولوژی‌ها و رقابت‌های سیاسی بوده است. ایدئولوژی‌زدگی و استفاده

بیشتر

سالشمار انقلاب مشروطه

8 مارس 1890   اعطای امتياز توتون و تنباکو به رژی  اين امتياز که شامل انحصار فروش توتون و تنباکو بود در بازپسين سالهای حکومت ناصرالدين شاه به رژی يکی از اتباع کشور انگليس واگذار گرديد. در برابر اين امتياز مقرر شد؛ دولت ايران سالانه پانزده هزار ليره و يک چهارم از سود ويژه از فروش

بیشتر

رضاشاه و مشروطه؛ باید می‌آمد:

کاوه میبدی پیش از عصر رضاشاهی، دولت در ایران، یعنی دولت قاجار، یک دولت ایلیاتی و پیشامدرن بود. به‌عبارت دیگر آن‌ها توانسته بودند بر قوای پراکندۀ ایلی چیره شوند، کشور را یکپارچه نموده و به حاکمیت رسند. اما در آن سیستم، دولت تنها کانون یا تنها مرکز قدرت مشروع نبود، بلکه آن دولت حاصل جمع

بیشتر