سازمان مشروطه ایران برگزار می‌کند:

صد و هفدهمین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه سخنرانان:حجت کلاشی عبدالرضا احمدی فرخنده مدرس بهرام روشن ضمیر 🔻زمان: شنبه ۱۴ امرداد ۱۴۰۲ برابر با ۵ آگوست ۲۰۲۳ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران/ ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ▪️این مراسم در نرم افزار زوم برگزار خواهد شد.

بیشتر