کلیشۀ تکراری کودتای 28 مرداد

فرخنده مدرّس تنها کاری که، مطابق عادت، متولیان انقلاب پنجاه‌وهفت، همه ساله در فرارسیدن 14 امرداد، روز مشروطه، از عهدۀ آن برمی‌آیند؛ شمارش بی‌صبرانۀ روزها و لحظه‌ها برای عبور عجولانه از روی مشروطه و رسیدن به سالروز 28 مرداد است، تا بار دیگر در خیال، پروندۀ مشروطیت ایران را به نام «شکست» بسته و مختومه

بیشتر

سالشمار انقلاب مشروطه

8 مارس 1890   اعطای امتياز توتون و تنباکو به رژی  اين امتياز که شامل انحصار فروش توتون و تنباکو بود در بازپسين سالهای حکومت ناصرالدين شاه به رژی يکی از اتباع کشور انگليس واگذار گرديد. در برابر اين امتياز مقرر شد؛ دولت ايران سالانه پانزده هزار ليره و يک چهارم از سود ويژه از فروش

بیشتر

راه آگاهی، راه پیروزی

سخن سردبیر / فرخنده مدرّس هر طرحی اعم از کوچک و بزرگ، در اذهان بیدار، بر استراتژی روشنی بنا می‌شود. «بازگشت به پادشاهی مشروطه» امروز، آن طرح گران‌سنگی‌ست که دامنۀ استراتژی آن از پیکار ملی امروز تا احیا و استقرار دولتِ ملی پایدار فردای ایران، می‌کشد و بستر راه و روند و الزامات آن را

بیشتر

تقدیم به فریدون آدمیت        

دکتر فریدون آدمیت به روایت دیگران: چارلز وبستر استیونسن پرفسور در تاریخ روابط بین‌الملل ـ ۱۹۴۹: «آقای آدمیت در تحقیق تاریخ روابط دیپلماسی ایران در دورۀ اوایل سده‌ی نوزدهم، علاوه بر پشتکار و مهارت فنی، نمودار بصیرت و تفکر تاریخی استثنائی است.» فرشته نورائی مورخ و محقق ـ ۱۳۵۲: «در آثار آدمیت به درجات مختلف

بیشتر

رضاشاه و مشروطه؛ باید می‌آمد:

کاوه میبدی پیش از عصر رضاشاهی، دولت در ایران، یعنی دولت قاجار، یک دولت ایلیاتی و پیشامدرن بود. به‌عبارت دیگر آن‌ها توانسته بودند بر قوای پراکندۀ ایلی چیره شوند، کشور را یکپارچه نموده و به حاکمیت رسند. اما در آن سیستم، دولت تنها کانون یا تنها مرکز قدرت مشروع نبود، بلکه آن دولت حاصل جمع

بیشتر

منظور از مشروطه چیست؟         

گزیده‌ای از متن سخنرانی حجت کلاشی در هامبورگ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ / ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۳ تعاریف مختلفی از مشروطه شده است که می‌توان به کتاب‌های مختلفی مراجعه کرد و در باره‌شان خواند. اما آن چیزی که می‌خواهم در مورد مشروطه بگویم این است که حکومت مشروطه یعنی رفتن به سوی حکومت‌هایی که مبنای‌شان قرارداد است.

بیشتر

رضاشاه، …قوام بخش مشروطه در ایران

علی کشگر اگر قوام زمانه برآفتاب بُود تو آن زمانه قوامی که آفتاب توی منوچهری در صد و پنجاه سال گذشته در ایران دو انقلاب سرنوشت‌ساز با دو جوهر متفاوت رخ داده و دو مسیر صد و هشتاد درجه‌ای را پیش پای ایرانیان قرار داده است. نخستین انقلاب، انقلاب مشروطه بود که با انديشه نوگرایی

بیشتر

از مشروطه تا بازگشت به مشروطه

حسین تاجیک عصر جدید ایران با تجربه تجزیه و جدایی سرزمینی و شکست از روسیه آغاز شد. مواجهه با غرب و ناتوانی از درک مناسبات دنیای مدرن آغازگر تحولات بزرگی در جامعه ایرانی بود که به جنبش مشروطه‌خواهی موسوم گشت. جنبش مشروطه‌خواهی را باید مهمترین رخداد تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. این جنبش مهمترین

بیشتر

هنر و فرهنگ در جریان جنبش مشروطه:

شروین محبی کرمانی مقدمه جنبش مشروطه ایران، که در نهایت به انقلاب مشروطیت انجامید، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران به‌شمار می‌آید. رویدادی که اگرچه نتوانست در آن زمان به همۀ مطالبات عمومی ملت پاسخ دهد، اما زمینه ساز دگرگونی‌های بزرگی در ساختار جامعه ایرانی، و از جمله فرهنگ و هنر ایران، شد.

بیشتر