موانع دستیابی خیزش ملی 1401 به اهداف خود

حجت کلاشی پرسشی که بعضاً طرح می‌شود این است که موانع دستیابی خیزش ملی به اهداف خود چه بود؟ تردیدی نیست که برخی نیروها در جریان خیزش ملی سنگ‌اندازی‌هایی کرده و رسانه‌هایی نظیر اینترناشنال نقش منفی ایفا کردند. اما مهمترین دلیل این بود که ما آماده نبودیم. البته این بدین معنا نیست که ما کوتاهی

بیشتر

افق رو به دنیای جدیدِ نظام پادشاهی مشروطه

حجت کلاشی برای ما غیر از بازگشت به قانون مشروطیت راه حل دیگری وجود ندارد. شعارهای دیگری که داده می‌شوند، در مورد رویاهاست. رویا بسیار خوب‌ست. اما تا کجا می‌توان به آنها جامۀ عمل پوشاند، مهم است. اصلاً جز یک راه پیش روی ما وجود ندارد و آن این است که؛ به همۀ وسوسه‌هایی که

بیشتر

ما یک انقلاب ملّی بیشتر نداریم!

انقلابی‌ علیه انقلاب 57! فرخنده مدرّس در خلال یک سالِ گذشته، با چالش دلیرانه و بی‌وقفۀ مردم ایران، روند فرسودگی و فروپاشی نظام اسلامی، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. این روزها در آستانۀ سالروز قتل مهسا، دخت ایران، در شهریور 1401، ما با سالگرد خیزشی همراهیم که، تنها فروزشی از جنبش ملی

بیشتر