با اندیشۀ طباطبایی اسلام از صدر به ذیل آمد!

فرخنده مدرّس ‌مقدمه با حضور اندیشۀ دکتر جواد طباطبایی، راه بر ضرورت به پایان رساندن درهم‌آمیختگی دین و دولت در ایران، گشوده شده است. تا همین‌جا نیز، در پرتو نظریه‌‌های تاریخی دکتر طباطبایی و زیر تأثیر آثار ایشان، در گفتمان نسل‌های جدید ایران و در اذهان بسیاری از سخنگویان این نسل، اسلام از صدر به

بیشتر

مجد دکتر جواد طباطبایی و جهل قدرنشناسان

فرخنده مدرّس گذشته از افسران و سربازان دلاور ایران، که با شرکت خود در جنگ ۸ ساله، برای دفاع از کشور، بار دیگر پرچم میهن‌دوستی و تجدید عهد با ملت‌ را بر زمین کشور نشانده و بهای سنگین آن را تا به امروز، زیر سیطرۀ رژیم حرامیان و فرقۀ تبه‌کاران همچنان می‌پردازند، اما جنبش ملی

بیشتر

یادنامه دکتر جواد طباطبایی

فهرست: آغاز سخن:       فرخنده مدرّس بخش نخست: مراسم یادبود دکترجواد طباطبایی / برگزار کننده سازمان مشروطه ایران      حجت کلاشی: نظریۀ انحطاط نوشتن استراتژیک در توضیح وضع انحطاط…      محمد محبی: طباطبایی و فلسفۀ حقوقِ مشروطیت      امین سوفیامهر: برداشت طباطبایی از مفهوم سیاست نزد ارسطو      بهرام روشن‌ضمیر: طباطبایی و کشاکش بی‌پایانِ سنّت و

بیشتر

سایۀ دست‌درازان آستین کوتاه بر آثار دکتر جواد طباطبایی

فرخنده مدرّس تردید ندارم، نگارنده در این آرزوی خود استثنا نیست؛ که، در زمانی نه چندان دیر، «دانشگاه ایرانشهرِ» آرزوییِ دکتر جواد طباطبایی، آغاز به کار کند و بخشی از آن دانشگاهِ آیندۀ ایران، سرپرستی پژوهشگرانۀ آثار گرانسنگ این فرزانۀ دوران معاصر ایران، این دانشمند هزاره‌ای متعلق به ملت این کشور کهن‌سال را برعهده گیرد.

بیشتر

تقدیم به فریدون آدمیت        

دکتر فریدون آدمیت به روایت دیگران: چارلز وبستر استیونسن پرفسور در تاریخ روابط بین‌الملل ـ ۱۹۴۹: «آقای آدمیت در تحقیق تاریخ روابط دیپلماسی ایران در دورۀ اوایل سده‌ی نوزدهم، علاوه بر پشتکار و مهارت فنی، نمودار بصیرت و تفکر تاریخی استثنائی است.» فرشته نورائی مورخ و محقق ـ ۱۳۵۲: «در آثار آدمیت به درجات مختلف

بیشتر

یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش پایانی

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران سخنرانان:حجت کلاشیمحمد محبیامین سوفیامهربهرام روشن ضمیرامین مرئیعلیرضا کیانیمسعود دباغیامین نایب پوربابک مینااین مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید.

بیشتر

یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش نخست

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران سخنرانان:حجت کلاشیمحمد محبیامین سوفیامهربهرام روشن ضمیرامین مرئیعلیرضا کیانیمسعود دباغیامین نایب پوربابک مینااین مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید. جهت تماشای بخش پایانی اینجا کلیک کنید

بیشتر