یک بازبینی در ژرفای روان ایرانی

به یاری فرازهایی از سخنان داریوش همایون: گردآورنده: آریا زرنگار روشنفکری و ترقیخواهی را چندگاهی با جهان سومی‌گری یکی دانستن، خود را با خاورمیانه‌ای‌های دیگر، و بالا‌تر شمردن منافع فلسطینیان بر منافع ملی‌ ایران و از ‌اینکه ملت مسلمان شیعه و بخشی از جهان پر افتخار اسلام‌اند سر بر آسمان سودند. جهان اسلامی ‌و خاورمیانه،

بیشتر

پیکار ملی علیه رژیم اسلامی برای حفظ ایران!

فرخنده مدرّس این درست است که، از همان آغازِ تأسیس جمهوری اسلامی، پرسش از نسبت میان بود و تداوم این رژیم و خطر علیه هستی ایران، همچون شبحی، همواره بر فراز سر ما شناور و درستی آن در مضمون به‌صورت آسیبی بر کشور، فرود آمده‌ و تجسمی عینی یافته است، اما رخدادهای پیاپی، در چند

بیشتر

مروری بر تاریخجه و مبانی احزاب جدایی‌طلب «کرد»

گفتگوی حسین تاجیک با کاوه میبدی سازمان مشروطۀ ایران: سال گذشته همزمان با آغاز جنبش اعتراضی ایرانیان در پی مرگ دلخراش مهسا-ژینا امینی یکی از جریان‌هایی که با بهره‌گیری از فضای اعتراضی و ملتهب اجتماعی-سیاسی، آشفتگی و عدم سازماندهی اپوزیسیون ملی و همچنین با یاری رانت‌های امنیتی رسانه‌های داخلی و خارجی، توانستند بر موج اعتراضی

بیشتر

گفتگویی با یک دوست

در پی انتشار  نوشتۀ «حکایت ما با احزاب تجزیه‌طلب» فرخنده مدرس بنام یک‌ ایرانی فارسِ زاده ی اصفهان، اگر نکبت جنگ ایران-عراق مرا (که یک سرباز بدشانس ۲۰ ساله بودم) به کردستان نکشانده بود، شاید من هم مانند میلیونها ایرانی هرگز نه گذارم به کردستان می افتاد و نه گریختنم از بلوچستان مرا بدان دیار

بیشتر

سطح تحمل پادشاهی‌خواهان در برابر مخالفان

حجت کلاشی هدف از فعالیت‌های ما در جریان مشروطه‌خواهی، رسیدن به آزادی‌هاست. ما معتقدیم که پادشاهی مشروطه ظرفی‌ست که در داخل آن آزادی‌ها تکوین و تبلور یافته و بالفعل خواهند شد، آزادی‌های اجتماعی، آزادی بیان، آزادی افکار، آزادی زنان و همۀ اینها. من به عنوان کسی که پادشاهی‌خواه است، و این مربوط به امروز و

بیشتر

جشن مهر

شروین محبی کرمانی روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بیفزا ای نگار ماه چهر مهربان  مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی کن به روز مهر و جشن مهر گان جـام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ وندر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان شعر از

بیشتر

مجد دکتر جواد طباطبایی و جهل قدرنشناسان

فرخنده مدرّس گذشته از افسران و سربازان دلاور ایران، که با شرکت خود در جنگ ۸ ساله، برای دفاع از کشور، بار دیگر پرچم میهن‌دوستی و تجدید عهد با ملت‌ را بر زمین کشور نشانده و بهای سنگین آن را تا به امروز، زیر سیطرۀ رژیم حرامیان و فرقۀ تبه‌کاران همچنان می‌پردازند، اما جنبش ملی

بیشتر