خوی کشورگشایی روسی و غائلۀ آذربایجان

شروین محبی ساقيا لبريز كن اكنون كه ماه آذر است ساغرى زان آب آذرگون كه بس جان پرور است باده پيش ‏آور، كه در آذرمَهِ فرخنده فال مُلك «آذربايجان» آسوده از شور و شر است (اديب برومند) در این تصویر، برخی از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان دیده می‌شوند که عکسی قاب شده از “ژوزف استالین”

بیشتر

جشن مهر

شروین محبی کرمانی روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بیفزا ای نگار ماه چهر مهربان  مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی کن به روز مهر و جشن مهر گان جـام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ وندر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان شعر از

بیشتر