خوی کشورگشایی روسی و غائلۀ آذربایجان

شروین محبی ساقيا لبريز كن اكنون كه ماه آذر است ساغرى زان آب آذرگون كه بس جان پرور است باده پيش ‏آور، كه در آذرمَهِ فرخنده فال مُلك «آذربايجان» آسوده از شور و شر است (اديب برومند) در این تصویر، برخی از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان دیده می‌شوند که عکسی قاب شده از “ژوزف استالین”

بیشتر

جشن مهر

شروین محبی کرمانی روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان مهر بیفزا ای نگار ماه چهر مهربان  مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر مهربانی کن به روز مهر و جشن مهر گان جـام را چون لاله گردان از نبید باده رنگ وندر آن منگر که لاله نیست اندر بوستان شعر از

بیشتر

هنر و فرهنگ در جریان جنبش مشروطه:

شروین محبی کرمانی مقدمه جنبش مشروطه ایران، که در نهایت به انقلاب مشروطیت انجامید، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانۀ مردم ایران به‌شمار می‌آید. رویدادی که اگرچه نتوانست در آن زمان به همۀ مطالبات عمومی ملت پاسخ دهد، اما زمینه ساز دگرگونی‌های بزرگی در ساختار جامعه ایرانی، و از جمله فرهنگ و هنر ایران، شد.

بیشتر