پس از جمهوری اسلامی، جنگل هابزیِ محمدرضا نیکفر!

فرخنده مدرّس در بخش نخست این نوشته، به اجمال، به زمینه‌های مخالفت با شاهزاده رضا پهلوی، از سوی مخالفان، بر گِرد سه «مشکل» آنان، پرداخته شد؛ یعنی به مسئله‌دار بودن مخالفان با تاریخ پادشاهی به عنوان نظام کهن فرمانروایی ایران، با تاریخ نوآیین شدن آن نظام کهن، به دنبال انقلاب مشروطه، در انطباق با نیازهای

بیشتر

شاهزادۀ ما و حقد و حسد مخالفان

فرخنده مدرّس در چشم مخالفان، شاهزداۀ ما، سه «مشکل» حل نشدنی و یک «ایراد» برطرف ناکردنی دارند. «مشکل» نخستِ ایشان، در چشم مخالفان، آن است که وارث تاج و تخت پادشاهی هزاران ساله‌ای هستند، که نظام سیاسی کهن ایرانی‌ست. در این تاریخ دراز، پادشاهی ایران، فرازها و نشیب‌هایی داشته است. فرازها و نشیب‌ها، و البته

بیشتر

رژیم اسلامی اصلاح‌پذیر نیست!

علی کشگر یکی از مفاهیمی که بعد از استقرار رژیم اسلامی به غلط در جامعه ایرانی بکار گرفته می‌شود، مفهوم اصلاح‌طلبی است. یکی از مهمترین اصلاحات در جامعه ایران امروز، که می‌تواند «بازی برد ـ برد» در برداشته باشد، اصلاحِ، اصلاح‌طلبانِ وامانده در حاشیه رژیم اسلامی و بیرون آوردن این گروه از گنداب جهان‌بینی منقرض

بیشتر

نیروی ملی از منافع ایران دفاع می‌کند، نه از جمهوری اسلامی!

برخی گروه‌های ملی هستند که من به آنها احترام می‌گذارم. اما این ملی‌گرایی را طوری تبلیغ می‌کنندکه پشت سر جمهوری اسلامی بایستند. این غلط است. این را هم باید بررسی بکنیم. در هر جنگی ایران برحق است، در هر جنگی! اما الان وارد جنگ نشدیم. ما داریم به مسئله‌ای که جمهوری اسلامی بوجود آورده فکر

بیشتر

جنگ فلسطین و اسرائیل،

ایدۀ امت و افکار اخوانی رهبر جمهوری اسلامی حجت کلاشی مسئلۀ اسرائیل و فلسطین یک مسئلۀ تاریخی است و نمی‌شود آن را فقط به رویدادهای روز محدود کرد. منتها، بیش از هر چیز، موضوع نسبت ما با این اختلافات، درگیری‌ها و جنگ‌هاست و این‌که ما کجای کار هستیم و چه نسبتی با آنها داریم و

بیشتر