تقدیم به فریدون آدمیت        

دکتر فریدون آدمیت به روایت دیگران: چارلز وبستر استیونسن پرفسور در تاریخ روابط بین‌الملل ـ ۱۹۴۹: «آقای آدمیت در تحقیق تاریخ روابط دیپلماسی ایران در دورۀ اوایل سده‌ی نوزدهم، علاوه بر پشتکار و مهارت فنی، نمودار بصیرت و تفکر تاریخی استثنائی است.» فرشته نورائی مورخ و محقق ـ ۱۳۵۲: «در آثار آدمیت به درجات مختلف

بیشتر