سخنرانی امید اکرمی

همایش «اصول و چشم‌انداز جنبش ملی و گرامیداشت زندانیان مشروطه‌خواه»

موضوع: معنا و اهمیت اصول نزد نیروی جنبش ملی

🔹۱۸ فرودین / ۶ آوریل ۲۰۲۴

🔻هامبورگ

https://youtu.be/bZmp1mK3JxY
,
اشتراک گذاری