اهمیت فرمان تاریخی کشف حجاب

در مسیر مبارزه زنان ایرانی با استبداد دینی از مشروطه تا امروز دکتر شیدا تهرانی درود و شادباش هشتاد و هشتمین سالروز صدور فرمان تاریخی کشف حجاب توسط رضاشاه بزرگ به گردانندگان و شرکت کنندگان پنل و همینطور شادباش این روز به هم‌میهنانم اعم از زن و مرد که در جامعه‌ای که زن آزاد و

بیشتر

سخنرانی شیدا تهرانی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«وقتی ما از نظام پادشاهی مشروطه دفاع می‌کنیم فقط از یک شخص یا خاندان دفاع نمی‌کنیم، از نظام و قانون اساسی که آزمایش‌اش را به خوبی پس داده دفاع می‌کنیم. از دوران رشد و شکوفایی که تحت این نظام سیاسی امکانپذیر شد دفاع می‌کنیم. از تاریخ و سنت و فرهنگ ایران دفاع می‌کنیم. ایران یک

بیشتر

اندیشۀ ملی، بستر فراگیر حقوق زنان

گفتگوی بنیاد داریوش همایون با شیدا تهرانی بنیاد ــ سرکار خانم شیدا تهرانی با سپاس از پذیرش دعوت ما برای انجام این گفتگو. موضوع محوری مورد نظر این گفتگو ،با اجازۀ شما، مسئلۀ جلب حمایت افکار عمومی جهانیان در حمایت از مبارزات مردم ایران است. شاید غلوی در کار نباشد، اگر بگوییم، ایرانیان، در همان آغاز

بیشتر