یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش پایانی

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران سخنرانان:حجت کلاشیمحمد محبیامین سوفیامهربهرام روشن ضمیرامین مرئیعلیرضا کیانیمسعود دباغیامین نایب پوربابک مینااین مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید.

بیشتر

یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش نخست

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران سخنرانان:حجت کلاشیمحمد محبیامین سوفیامهربهرام روشن ضمیرامین مرئیعلیرضا کیانیمسعود دباغیامین نایب پوربابک مینااین مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید. جهت تماشای بخش پایانی اینجا کلیک کنید

بیشتر