حدیثِ نفس پیوند مردم و شاهزاده (قسمت اول)

فرخنده مدرس به مناسبت و به نشانۀ شادباشِ افتتاح سایت این سازمان، همراه با آرزوهای قلبی پیروزی برای این آغاز و برای آینده‌ای پیروزمندتر! در چند ماه گذشته تصاویر بسیاری از شاهزاده‌رضا پهلوی در رسانه‌های گوناگون منتشر شده‌اند، که نظر بیننده را، بیش از هر چیز، به خوشرویی و به رفتار فروتنانۀ ایشان، جلب می‌کنند.

بیشتر

سخنرانی حجت کلاشی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«سازمانِ مبارزه با احزابی که در کشورهای دموکراتیک وجود دارند و برای رفتن به پارلمان یا تصاحب مناصب رقابت می کنند متفاوت است. سازمان ما برای بازگرداندن حق حاکمیت به ملت، همراه با مردم مبارزه می کند. بنابراین نیاز به سازمانی است که بتواند این پیروزی را برای ملت ممکن کند. این سازمان باید پیشاهنگ

بیشتر

سخنرانی فرخنده مدرس در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«بزرگترین سپاس و قدردانی‌مان از بخت بلندیست که به ما فرصت داد تا بار دیگر سربلندی ایران را، به خاطر داشتن فرزندان، جوانان و ایراندخت‌های دلاورش تجربه کنیم، هرچند که بهای این تجربه بسیار سنگین است و از آن غمی سنگین‌تر بر دل‌ها نشسته است. به‌‌رغم این ما برآورده شدن انتظاری را سپاس می‌داریم که

بیشتر

سخنرانی شیدا تهرانی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«وقتی ما از نظام پادشاهی مشروطه دفاع می‌کنیم فقط از یک شخص یا خاندان دفاع نمی‌کنیم، از نظام و قانون اساسی که آزمایش‌اش را به خوبی پس داده دفاع می‌کنیم. از دوران رشد و شکوفایی که تحت این نظام سیاسی امکانپذیر شد دفاع می‌کنیم. از تاریخ و سنت و فرهنگ ایران دفاع می‌کنیم. ایران یک

بیشتر

سخنرانی امید اکرمی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«امروز در کدام مرحله از مبارزه قرار داریم و نقش و جایگاه دیاسپورای ایرانی یا ایرانیان در تبعید در این مرحله چیست؟خیزش انقلابی کنونی در ۱۱۴ روز گذشته، اوج‌گیری همین جنبش ملی است. «جانم فدای ایران» از اصلی‌ترین شعارهای آن و برافراشتن درفش ملی در ده‌ها نقطه و به ویژه در تجمات مشخصه‌ی بی‌سابقه‌ی آن

بیشتر

گفت‌وگوی حجت کلاشی با بی‌بی‌سی

موضوع: سازمان‌های جدید مشروطه‌خواه و وضعیت پیش روی ایران – ۲۲ دی‌ ۱۴۰۱ 🔹موضوع: سازمان‌های جدید مشروطه‌خواه و وضعیت پیش روی ایران – ۲۲ دی‌ ۱۴۰۱ 🔻بازگشت به پادشاهی به معنای بازگشت نظم و ثبات 🔻 امکان همراهی در مبارزه با هر گروهی که به حق حاکمیت ملت ایران معتقد است 🔻نقش مثبت #شاهزادهرضاپهلوی از

بیشتر

‍ اصول و‌ مبانی تشکیلاتی سازمان مشروطه ایران

🔻جمعی از مشروطه‌خواهان ساکن خارج از ایران روز یکشنبه هشتم ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۸ دی ۱۴۰۱ خورشیدی نشستی در شهر کلن آلمان برگزار کردند. در این نشست با اعلام آغاز به کار رسمی «انجمن مشروطه آلمان»، اعلام شد به زودی انجمن‌های مشروطه در چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایالات متحده نیز

بیشتر

توضیحات حجت کلاشی در خصوص نشست انجمن مشروطه آلمان (کلن)

🔻«انجمن‌های مشروطه به صورت تشکیلاتی در کشورهای مختلف فعالیت‌هایشان را آغاز می‌کنند و به مرور به سازمان مشروطه تبدیل خواهند شد.سازمان مشروطه سازمانی مبارزاتی‌ست تا در کنار مردم بتوانیم به مشروطه برگردیم و به دموکراسی و آزادی نائل بشویم»

بیشتر