سخنرانی روشنک آسترکی

همایش «اصول و چشم‌انداز جنبش ملی و گرامیداشت زندانیان مشروطه‌خواه»

با موضوع: پیشبرد جنبش ملی ، آسیب‌ها و تاکتیک‌ها

🔹۱۸ فرودین / ۶ آوریل ۲۰۲۴

🔻هامبورگ

, ,
اشتراک گذاری