کمک های مالی

برای کمک های مالی به سازمان لطفا کد زیر را اسکن کنید و یا از طریق ایمیل ما را در PayPal جستجو کنید.

ایمیل : mashrouteh.org@gmail.com

اشتراک گذاری