سخنرانی امید اکرمی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«امروز در کدام مرحله از مبارزه قرار داریم و نقش و جایگاه دیاسپورای ایرانی یا ایرانیان در تبعید در این مرحله چیست؟
خیزش انقلابی کنونی در ۱۱۴ روز گذشته، اوج‌گیری همین جنبش ملی است. «جانم فدای ایران» از اصلی‌ترین شعارهای آن و برافراشتن درفش ملی در ده‌ها نقطه و به ویژه در تجمات مشخصه‌ی بی‌سابقه‌ی آن است. اینجا جاییست که ایستاده‌ایم: «در میانه‌ی جنبشی ملی برای پس گرفتن وطن و اعاده‌ی حاکمیت قانون». اما ابداً نباید گمان کنیم روندی که تا کنون چنین مثبت بوده قطعا و فارغ از آنکه به چه راهی رویم، نتیجه‌ای مثبت خواهد داشت. بجز جناح‌های مختلف حکومت که در پی بازیابی خود و آرایش دوباره‌ی مهره‌هایشان در داخل و خارج از کشور هستند، آندسته از نیروهای مرتجع و بی‌وطن ۵۷ که نتوانستند سهمی از حاکمیت داشته باشند نیز با تمام توان می‌کوشند با سلبِ ماهیت ملی این جنبش، جایی برای خود در نظم یا بی‌نظمی آینده‌ی ایران باز کنند.»

,
اشتراک گذاری