سخنرانی شیدا تهرانی در نخستین نشست انجمن مشروطه آلمان

«وقتی ما از نظام پادشاهی مشروطه دفاع می‌کنیم فقط از یک شخص یا خاندان دفاع نمی‌کنیم، از نظام و قانون اساسی که آزمایش‌اش را به خوبی پس داده دفاع می‌کنیم. از دوران رشد و شکوفایی که تحت این نظام سیاسی امکانپذیر شد دفاع می‌کنیم. از تاریخ و سنت و فرهنگ ایران دفاع می‌کنیم. ایران یک برگه سفید نیست که هر کس هر نقشی دوست داشت بر آن بیاندازد.»

, ,
اشتراک گذاری