یادبود دکتر جواد طباطبایی – بخش نخست

برگزار کننده: سازمان مشروطه ایران

سخنرانان:
حجت کلاشی
محمد محبی
امین سوفیامهر
بهرام روشن ضمیر
امین مرئی
علیرضا کیانی
مسعود دباغی
امین نایب پور
بابک مینا
این مراسم در روز شنبه ۱۹ فرودین سال ۱۴۰۲ در زوم برگزار گردید.

جهت تماشای بخش پایانی اینجا کلیک کنید

, , , , , ,
اشتراک گذاری