سخنرانی #حجت_کلاشی در نشست «نهاد پادشاهی در اروپا»

موضوع : «بازگشت به شکوه و عظمت ایران با پادشاهی مشروطه»
«همه‌ی قسمت‌های فرهنگ ایران رنگ پادشاهی دارد.
ملتی که پدیداری‌اش با پادشاهی گره خورده است را نمی‌توان از خویشتن و اساسش جدا کرد.»
۱۱ جون برابر با ۲۱ خردادماه /هانوفر

, ,
اشتراک گذاری