سازمان مبارزه و وظایف آن

سازمان سیاسی صرفاً متشکل از افراد سیاسی نیست، بلکه متکی بر کادر است. یعنی یک سازمان سیاسی باید بتواند افراد مستعد را جذب بکند، با یک فرهنگ سیاسی آشنا بکند و آموزش‌های لازم را به او بدهد و برای رزم سازمانی آماده‌اش بکند. سازمان سیاسی رزم خودش را دارد. به عنوان مثال وقتی ایران با عراق می‌جنگید، ایران 80 ـ 90 میلیونی که با عراق 30 میلیونی وقتی می‌جنگید، به این معنا نبود که همه با هم می‌جنگیدند. جنگ سازمان رزم خودش را دارد. مبارزۀ سیاسی هم سازمان رزم خودش را دارد. همان‌طور که در ارتش افراد می‌آیند و آموزش می‌بینند و بعد مبتنی بر آموزشی که دیده‌اند، سعی می‌کنند کار و وظایف خود را انجام بدهند، در یک سازمان سیاسی هم مسئله همین است. یعنی تمام تلاش خود را باید متمرکز بکند روی پرورش کادر سیاسی. و این کادرهای سیاسی هستند که باید بتوانند هم فکر بکنند، هم فکر را ترویج کنند. چون تا زمانی که ما آتمسفر فکری را تغییر ندهیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

هر پیروزی در مرحلۀ اول پیروزی یک ایده است. یعنی ما قبل از این‌که روی زمین پیروز بشویم، باید در عالم ایده‌ها پیروز بشویم. آن جریانی پیروز خواهد شد که پیش از این که خودش در میدان پیروزی را بدست بیاورد، ایده‌اش باید پیروز شده باشد. بنابراین یک سازمان باید یک سازمان تبلیغاتی قدرتمندی داشته باشد، برای ترویج فکرش، برای دفاع از فکر و عقیده و آن ایده‎‌اش و این‌که مردم پیشتر آن ایده را به عنوان یک ایدۀ راهگشا و ایده‌ای که مناسب است، بپذیرند.

مرحلۀ بعدی این است که سازمان باید بتواند در داخل ایران مبارزه را پشتیبانی بکند. مسئله این است که ما در خارج ایران هرکاری بکنیم، هر چقدر تظاهرات برگزار بکنیم، فقط شأن پشتیبانی دارد. فشار عمومی‌ست بر جمهوری اسلامی برای این‌که نتواند خشونت را بالا ببرد. اما آن چیزی که در نهایت می‌تواند پیروزی را رقم بزند، آن چیزی‌ست که در داخل ایران اتفاق می‌افتد.

اما با توجه به فضای امنیتی که در ایران توسط جمهوری اسلامی وجود دارد، سازماندهی در ایران مختل است. من به عنوان کسی که 19 ـ 20 سال در داخل ایران فعالیت سیاسی مستمر، مبتنی بر کادر مبارزه، داشتم، می‌دانم که در داخل ایران سازماندهی بسیار سخت و گاهی ناممکن است. برای این که بشود این کار را انجام داد نیازمند یک سازمان در بیرون هستیم که بتواند مرتبط با داخل عمل بکند. این کاری‌ست که سازمان ما انجام خواهد داد.

(بخش‌هایی از سخنان حجت کلاشی در برنامه OMID AM در شبکه منوتو)

, ,
اشتراک گذاری