گفت‌و‌گوی حجت کلاشی با کانال یک

🔻امتداد بی‌راهه‌ی اصلاح‌طلبان با پافشاری بر حقانیت انقلاب ننگین ۵۷
🔻بازگشت به مشروطه:تنها راه پیش روی اپوزیسیون
🔻قانون اساسی مشروطه و سکولاریسم
🔻دموکراسی، آزادی و دشمنان آزادی در حوادث منتهی به ۵۷
🔻مناسبات آینده‌ی خیابان در مقابله‌ی جنبش ملی با دستگاه سرکوب
🔻سیاست تنش کنترل‌شده‌ی آمریکا در مورد جمهوری اسلامی
🔻مقابله‌ی بی‌اهمیت اقلیت وفاداران به ۵۷ با جنبش ملی تحت عنوان دشمنی با پادشاهی▪️۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

,
اشتراک گذاری