گفت‌وگوی حجت کلاشی با بی‌بی‌سی

موضوع: سازمان‌های جدید مشروطه‌خواه و وضعیت پیش روی ایران – ۲۲ دی‌ ۱۴۰۱

🔹موضوع: سازمان‌های جدید مشروطه‌خواه و وضعیت پیش روی ایران – ۲۲ دی‌ ۱۴۰۱

🔻بازگشت به پادشاهی به معنای بازگشت نظم و ثبات

🔻 امکان همراهی در مبارزه با هر گروهی که به حق حاکمیت ملت ایران معتقد است

🔻نقش مثبت #شاهزادهرضاپهلوی از منظر حفظ میراث تاریخی و تاکید بر اصالت اراده و حاکمیت ملی

🔻وظایف سازمان مشروطه نسبت به جنبش در داخل: تقویت فکر مبارزه و توسعه‌ی فعالیت نیروهای سازمانی

🔻 ضرورت مبارزه با هر نیرویی که علیه ملت ایران و تمامیت ارضی تحرکی دارد: چه حکومت امتی و چه سایر جریانات ضدایرانی

, ,
اشتراک گذاری