جنبش ملی: مبانی و چشم‌انداز‌ها

در گفت‌وگو با حجت کلاشی

🔻 استراتژی نیروهای ارتجاع ۵۷ از قبیله‌گرایان تا اصلاح‌طلبان برای مقابله با جنبش ملی: تلاش برای دستکاری مفهومی جنبش

🔻 ماهیت غیرایدئولوژیک جنبش ملی بر خلاف انقلاب ضدملی ۵۷

🔻‌پاسخ به وهمیات اصلاح‌طلبانه تحت عنوان مخالفت با براندازی:
«انقلاب ملی و بازگشت به امنیت و حاکمیت قانون» یا «اصلاح‌طلبی و جمهوری وحشت»

🔻 مأموریت اپوزیسیون وفادار به ایران برای نابودی مافیای سیاسی-اقتصادی زاییده‌ی جمهوری اسلامی پس از برانداختن حکومت

🔻 برتری معرفتی نیروی ملی در فهم ضرورت و اولویت دفاع از ایران و بازسازی آن برای رسیدن به همه‌ی اهداف مطلوب جامعه

🔻 نیروی ملی به مثابه‌ی نیروی حامل معرفت فردای مطلوب

, ,
اشتراک گذاری