توضیحات حجت کلاشی در خصوص نشست انجمن مشروطه آلمان (کلن)

🔻«انجمن‌های مشروطه به صورت تشکیلاتی در کشورهای مختلف فعالیت‌هایشان را آغاز می‌کنند و به مرور به سازمان مشروطه تبدیل خواهند شد.سازمان مشروطه سازمانی مبارزاتی‌ست تا در کنار مردم بتوانیم به مشروطه برگردیم و به دموکراسی و آزادی نائل بشویم»

, ,
اشتراک گذاری